Priser

Prislista 2022

Helårskort

(gäller ett år från betalningsdatum)

- 1.700
- 1.400 (pensionär och ungdom 15-20 år)

Halvårskort

(gäller 6 mån från betalningsdatum)

- 1.250

Klippkort

(10 gånger - gäller 6 mån från betalningsdatum)

- 695

Barngympa 

- 750/termin

Betalning  via PlusGiro eller Swish

Träningsavgiften betalas till föreningens PlusGirokonto i god tid innan aktiviteten startar. Skriv namn och adress, samt ange vilken typ av träning betalningen gäller i noteringsfältet.

Medlemskortet skickas sedan hem till deltagaren per post. Kvitto bifogas medlemskortet.

PlusGirokonto: 119181-6

Till barngympan krävs föranmälan.

Vid utomhusträning under sommaren erbjuder vi engångsbetalning, 100kr med Swish. Har ni 10-kort "kryssar" vi en halv gång.

Swish: 1236537526 

 

OBS! Föreningen har ingen olycksfallsförsäkring så var noga med att kolla över er egen!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)