Allmänna villkor

§ 1. Medlemskap 

Definationen av medlemsskap är att du har ett aktivt träningsavtal.

Medlemskapet i Åsa Kroppsfysik är personligt och gäller från den dagen du tecknar träningsavtal.. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid träningstillfälle ska medlem alltid registrera sig genom att checka in i Wondr. Medlem är skyldig att alltid kunna visa uppsitt medlemskort vid träningstillfälle. 

Medlem är skyldig att omgående meddela Åsa Kroppsfysik vid ändring av e-postadress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Åsa Kroppsfysik går till din e-postadress eller mobilnummer.

 

§ 2. Betalning 

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. 

Betalning via faktura 

Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Åsa Kroppsfysik förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Betalning via Swish

Vid betalning via Swish sker betalning direkt i samband med tecknande av medlemsavtal.

 

§ 3. Avtalstid 

Alla avtal upphör automatiskt om de inte förnyas. 

 

§ 4. Frysning  av medlemsavtal 

Medlem kan frysa sitt kort 1 gång per år. Frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. 

 

§ 5. Praktiska ändringar

Åsa Kroppsfysik förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande schemaändringar för gruppträning.

 

§ 6. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Åsa Kroppsfysik kommer detta att meddelas dig av föreningen. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till  Åsa Kroppsfysik och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas, om inte uppgifterna är nödvändiga för ett aktivt medlemsavtal. 

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Åsa Kroppsfysik.

 

§ 7. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss via mail asakroppsfysik@live.se.  Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som du kan använda om du önskar. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

 

§ 8. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).


Kontakt för ångerrätt och reklamation: asakroppsfysik@live.se

Kontakta oss

asakroppsfysik@live.se

Hitta till oss

Åsa Fritidsgård/Åsa Idrottshall 
Bollvägen 131, Åsa

Löftadalens Folkhögskola
Folkhögskolevägen 19, Åsa